top of page

Nyckeln till mer framgångsrika investeringar

Alla vet att man bör investera för framtiden. Men var? Och hur? Hur mycket är tillräckligt? Går det att kombinera trygghet med hög tillväxt? Hur lång tid behöver man ha på sig? Det är just den här sortens frågor du vänder dig till oss med. Vi hjälper dig med både rådgivning och aktiv förvaltning av dina tillgångar.

Merparten av våra kunder är företagare i ägarledda bolag. Med tiden har vi blivit experter på deras specifika förutsättningar, behov och utmaningar. Den andra stora gruppen kunder är privatpersoner som vill mer med sina liv. De har helt enkelt mål som de önskar vår hjälp med att förverkliga.


Hur kan vi hjälpa dig?

Value investing är motsatsen till spekulation

Den förvaltningsmetod vi använder oss av heter value investing. Det är den enda metod för kapitalförvaltning som vi överhuvudtaget rekommenderar till våra kunder.

Value investing innebär att välja ut och investera långsiktigt i kvalitetsföretag som successivt stiger i värde och därmed ger sina ägare en hög avkastning. Låter det som en självklarhet? Det tycker vi också. Många anser också value investing vara den strategi som har gett högst avkastning historiskt. Konsten ligger i att välja rätt företag och sedan ha tillräcklig disciplin för att sitta still i båten.

Du är säkert bekant med ordet spekulation? Det handlar om att utnyttja tillfälliga svängningar på aktiemarknaden i syfte att erhålla avkastning på kort sikt. Spekulation kan vara spännande och ge stora vinster (om du har ordentlig tur). Men det är ett högst riskabelt sätt för att bygga en förmögenhet.

 

Vi anser inte att dina mål i livet skall äventyras av snabba beslut och osäkra gissningar. Därför förespråkar vi en bättre lösning. Value investing är raka motsatsen till spekulation.

Investerums owners manual

Vill du veta mer om value investing och dess fördelar? 

Prenumerera på Value Investing-breven

Tack för ditt meddelande!

Kapitalförvaltning

Tusentals företagsägare och privatpersoner har redan valt vår kapitalförvaltning. Deras kapital förvaltas nu enligt principerna för value investing. 

 

Läs mer om våra fonder och kapitalförvaltningstjänster

Värdepappersförvar

Ditt sparande hos oss kopplas till ett värdepappersförvar, där dina värdepapper samlas på ett sätt som ger överblick och kontroll. Vi erbjuder fyra typer av förvar. Du väljer den form som passar dina behov bäst, exempelvis beroende på om du är företagskund eller privatperson, om du vill koppla sparandet till ett efterlevandeskydd eller vill ta hänsyn till skatteeffekter. Oavsett kraven erbjuder vi ett förvar som är tryggt, bekvämt och ger den flexibilitet du vill ha.

Hållbarhet

Vi som jobbar på Investerum menar att ekonomisk tillväxt och hållbarhet går hand i hand. Vår målsättning är att investera i välskötta och lönsamma bolag som präglas av sund ägarstyrning tillsammans med socialt och miljömässigt ansvarstagande. 

 

De hållbarhetsfaktorer som ligger i vårt huvudfokus är miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 

 

Våra rådgivare är utbildade i dessa frågor och det ingår i vår investeringsbeslutsprocess att identifiera och analysera eventuella hållbarhetsrisker. Vi är också måna om att informera dig som kund om vad hållbara investeringar och hållbarhetsrisker innebär.

Riskinformation

Följande information gäller för samtliga av Investerums tjänster:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Investerums riskbarometer används vid rådgivning för att komma fram till vilken risk du som kund kan bära. Den illustrerar även hur risken förändras beroende på hur länge du som kund innehar investeringen. 

Verkar det komplext?
Vi hjälper dig!

Boka in ditt livs kanske allra viktigaste möte redan idag

Tack! Vi återkommer till dig!

Vi tror på att ha nära kontakt med våra kunder och ses gärna på personliga möten. Du väljer själv om du föredrar att ses fysiskt eller virtuellt - vi är lika bekväma med båda.

 

Vilka är dina drivkrafter och vilken framtid önskar du skapa? Tillsammans går vi igenom din ekonomiska situation, ditt intresse för sparande, din syn på risk och, framför allt, dina mål i livet. Ju bättre vi förstår dig, desto lättare blir det för oss att hjälpa dig till en bra avkastning på ditt sparande.

Du kan få vår hjälp inom bland andra följande områden:

  • kapitalförvaltning

  • värdepappersförvar

  • pensionssparande.

Skicka oss ett meddelande via formuläret här intill så kontaktar vi dig så fort vi bara kan!

bottom of page