Investerum Global Value

Investerum Global Value ger tillgång till en aktiv fondförvaltning genom de främsta fondförvaltarna. En stor fördel med denna fond-i-fond-lösning är att omplaceringar inom fonden ej utlöser reavinstbeskattning.

Kapitalförvaltare

Roland_Dahlman.jpg

Denna fond investerar i andelar i kollektiva investeringar för att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Den är inte bunden till något geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Den har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad som har de bästa förutsättningarna för tillfället

Största innehav %

innehav-igv.png

Största branscher

branscher-igv.png

Uppdaterat 22-06-30

Hur gör jag för att köpa Investerum Global Value?

Du kan nu bli direktkund hos Investerum (ISK eller depå) eller köpa fonden genom våra samarbetspartners