top of page
Investerum Global Value

Investerum Global Value ger tillgång till en aktiv fondförvaltning genom de främsta fondförvaltarna. En stor fördel med denna fond-i-fond-lösning är att omplaceringar inom fonden ej utlöser reavinstbeskattning.

Kapitalförvaltare

Investerum fondförvaltare Roland Dahlman

Denna fond investerar i andelar i kollektiva investeringar för att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Den är inte bunden till något geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Den har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad som har de bästa förutsättningarna för tillfället

Största innehav %

Procentuell fördelning av innehav

Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Class I EUR Acc: 25%

Investerum Strategic Value: 20%

Jupiter Pan European Smaller Companies: 16%

Fundsmith Equity T EUR Acc: 20%

Största branscher

Investerum branschfördelning av innehav

Consumer Cyclical: 12%

Consumer Defensive: 13%

Financial Services: 15%

Technology: 16%

Healthcare: 19%

iShares Core S&P 500 ETF USD Dist 17%

För dagsaktuella uppgifter, kontakta din rådgivare.

Hur gör jag för att köpa Investerum Global Value?

Du kan nu bli direktkund hos Investerum (ISK eller depå) eller köpa fonden genom våra samarbetspartners

Rapporter

Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.

bottom of page