top of page
Investerum foto Jenny Frejing_8322_edited.jpg

Nyckeln till mer framgångsrika investeringar

Alla vet att man bör investera för framtiden. Men var? Och hur? Hur mycket är tillräckligt? Går det att kombinera trygghet med hög tillväxt? Hur lång tid behöver man ha på sig? Det är just den här sortens frågor du vänder dig till oss med. Vi hjälper dig med både rådgivning och aktiv förvaltning av dina tillgångar.

Merparten av våra kunder är företagare i ägarledda bolag. Med tiden har vi blivit experter på deras specifika förutsättningar, behov och utmaningar. Den andra stora gruppen kunder är privatpersoner som vill mer med sina liv. De har helt enkelt mål som de önskar vår hjälp med att förverkliga.


Den förvaltningsmetod vi använder oss av heter value investing. Det är den enda metod för kapitalförvaltning som vi överhuvudtaget rekommenderar till våra kunder. ​Value investing innebär att välja ut och investera långsiktigt i kvalitetsföretag som successivt stiger i värde och därmed ger sina ägare en hög avkastning. 

  • Tusentals företagsägare och privat-personer har valt Investerum specifikt för att få sitt kapital förvaltat enligt dessa principer
     

  • Vi investerar långsiktigt och omsorgsfullt i utvalda bolag som vi bedömer kommer ge dig en god avkastning över tid
     

  • Hållbarhet är en naturlig del av vår value investing-strategi. Läs mer

Investerums owners manual
Boka ett möte eller ring oss på
08 522 984 00

Kapitalförvaltning

Tusentals företagsägare och privatpersoner har redan valt vår kapitalförvaltning. Deras kapital förvaltas nu enligt principerna för value investing.

Läs mer om våra fonder och kapitalförvaltningstjänster

Vill du veta mer om value investing och dess fördelar? 

Värdepappersförvar

Ditt sparande hos oss kopplas till ett värdepappersförvar, där dina värdepapper samlas på ett sätt som ger överblick och kontroll. Vi erbjuder fyra typer av förvar. Du väljer den form som passar dina behov bäst, exempelvis beroende på om du är företagskund eller privatperson, om du vill koppla sparandet till ett efterlevandeskydd eller vill ta hänsyn till skatteeffekter. Oavsett kraven erbjuder vi ett förvar som är tryggt, bekvämt och ger den flexibilitet du vill ha.

Formulär

Riskinformation

 

Följande information gäller för samtliga av Investerums tjänster:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Investerums riskbarometer används vid rådgivning för att komma fram till vilken risk du som kund kan bära. Den illustrerar även hur risken förändras beroende på hur länge du som kund innehar investeringen. 

bottom of page