top of page
Investeringssparkonto

Vill du spara i aktier eller fonder och slippa krånglig administration? Då kan ett investeringssparkonto vara valet för dig. Skatten på ditt kapital beräknas enligt en schablon, så du behöver inte redovisa varje vinst, förlust och försäljning i deklarationen. Du betalar heller inte skatt på ränta, utdelning eller annan avkastning.

 

Andra fördelar: Likvida medel på investeringssparkontot omfattas av både investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin. Dessutom blir ditt kapital inte inlåst utan är tillgängligt inom 3–5 bankdagar.

bottom of page