Investerum Equity Value

Fonden är en aktivt förvaltad global värdepappersfond. Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Förvaltarens investeringsperspektiv är långsiktigt. Då förvaltaren endast allokerar med utgångspunkt från enskilda bolags potential och inte i förhållande till deras vikt i olika index, kan fondens utveckling väsentligt avvika från marknadens utveckling. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område.

Kapitalförvaltare

Roland_Dahlman.jpg

Fonden passar dig som vill ha ett sparande i en aktivt förvaltad fond där fundamental bolagsanalys styr de bedömningar som görs. Du kan spara antingen via regelbundet månadssparande eller genom att du går in med ett engångsbelopp – eller en kombination av dessa.

Största innehav %

innehav-iev.png

Största branscher

branscher-iev.png

Uppdaterat 22-06-30

Hur gör jag för att köpa Investerum Equity Value?

Du kan nu bli direktkund hos Investerum (ISK eller depå) eller köpa fonden genom våra samarbetspartners