top of page
Investerum Equity Value

Fonden är en aktivt förvaltad global värdepappersfond. Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Förvaltarens investeringsperspektiv är långsiktigt. Då förvaltaren endast allokerar med utgångspunkt från enskilda bolags potential och inte i förhållande till deras vikt i olika index, kan fondens utveckling väsentligt avvika från marknadens utveckling. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område.

Kapitalförvaltare

Kapitalförvaltare Roland Dahlman

Fonden passar dig som vill ha ett sparande i en aktivt förvaltad fond där fundamental bolagsanalys styr de bedömningar som görs. Du kan spara antingen via regelbundet månadssparande eller genom att du går in med ett engångsbelopp – eller en kombination av dessa

Du har möjlighet att jämföra fondens avkastning med HFR fundamental value index genom att klicka knappen "jämför med" i grafen. Notera att HFR FVI uppdateras 1 gång per månad och fondens nav-kurs uppdateras dagligenLäs mer om HFR FVI

Största innehav %

Innehav Investerum Equity Value

Becton Dickinson and Co: 5%

Alphabet Inc Class A: 9%

Johnson & Johnson: 5%

Intuitive Surgical Inc: 5%

Netflix Inc: 5%

Apple Inc: 8%

Berkshire Hathaway Inc Class A: 5%

American Express Co: 8%

Största branscher

Konsument, stabil: 4,6%

Råvaror: 4,6%

Teknik: 13,3%

Finans: 22,2%

Sjukvård: 24,1%

Pfizer Inc: 5%

Novo Nordisk B: 5%

För dagsaktuella uppgifter, kontakta din rådgivare

Hur gör jag för att köpa Investerum Equity Value?

Du kan nu bli direktkund hos Investerum (ISK eller depå) eller köpa fonden genom våra samarbetspartners

Prenumerera på månadsbrevet

Tack för din anmälan

Rapporter

Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.

bottom of page