top of page
Pensionsförsäkring

Inom ramen för en pensionsförsäkring kan du spara i aktier och olika värdepapper utan att begränsas av kapitalbeskattning. Detta sparande lämpar sig bland annat för flytt av ett befintligt pensionskapital, för pensionsavsättningar och för dig som har höga löpande pensionspremier. 

 

En pensionsförsäkring är en fri sparform, där du kan göra egna val utifrån din beskattningssituation och själv utse förmånstagare. Du som försäkringstagare ansvarar själv för hur kapitalet ska placeras samt investeringens risknivå.

bottom of page