top of page
Investerum Navigator

Navigator är en förvaltningstjänst för kunder i Zurich Financial Services. Investerum övervakar sparandet och väljer de fonder som vi anser har bäst förutsättning för värdetillväxt utifrån ett långsiktigt Value Investing perspektiv. Grundtanken är att förenkla våra kunders vardag. Omsättningshastigheten, eller antalet affärer är inte det primära i vår förvaltning utan vi fokuserar uteslutande på att äga rätt instrument till rätt pris. Framtiden har, ur ett historiskt perspektiv, visat sig vara mycket svår att förutse. Samtidigt har världsläget börjat förändras oftare och fortare än någonsin förr. Navigator är en tjänst med målsättningen att det sparade kapitalet hela tiden skall vara investerat i de fonder som Investerum anser vara bäst för stunden.

 

Saknas tiden? Saknas kunskapen? Saknas engagemanget? Navigator passar dig som i ditt långsiktiga löpande sparande vill ha någon som vakar över dina placeringar. Din tid är otroligt värdefull - ta vara på den.

Kapitalförvaltare

Fondförvaltare Roland Dahlman
Fakta - Investerum Navigator

Exklusiv förvaltningstjänst för Investerums kunder med sparande i försäkring via Zurich International

 

 • Kvalificerad förvaltning/administration av ditt sparande hos Zurich International 

 • Omvärldsbevakning & analys

 • Tillgång till ett urval av de främsta internationella fondförvaltarna

 • Fondbyten

 • Halvårsvisa portföljrapporter avseende din försäkring erhåller du direkt från Zurich International

 • Kvartalsvisa marknadskommentarer/rapporter erhåller du från Investerum 

 • Kvartalsvisa nyheter inom skatterätt erhåller du från från Investerum

 • Tillgång till Investerums nätverk av experter inom beskattning och juridik.

 • Investerum övervakar sparandet och väljer de fonder som vi anser har bäst förutsättning för värdetillväxt utifrån ett långsiktigt Value Investingperspektiv. Omsättningshastigheten, eller antalet affärer är inte det primära i vår förvaltning utan vi fokuserar uteslutande på att äga rätt instrument till rätt pris.

 • Avdragsgillt för företag

 • Tjänsten riskklassificeras som medelhög.
   

Avkastning 

navigator_20231231.png

2012-01-01

2023-12-31

Innehav

Innehav i Investerum Navigator
Rapporter

Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.

bottom of page