top of page
Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring ger både företag och privatpersoner möjlighet att spara i aktier och andra värdepapper utan kapitalvinstbeskattning. Ditt sparande beskattas endast med en årlig avkastningsskatt på innehavet. Att deklarera en kapitalförsäkring är enkelt och omfattar bara det underliggande värdet på försäkringen, inte dina köp och försäljningar.

En kapitalförsäkring är en fri sparform där du kan göra egna val utifrån din beskattningssituation och själv utse förmånstagare. Du som försäkringstagare ansvarar själv för hur kapitalet ska placeras samt investeringens risknivå.

bottom of page