top of page

Investerum Value Portfolio

 

Aktiv förvaltning i världsklass

Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag. 

 

ivp ytd 230925.png

I ÅR

 

Investerum Value Portfolio: 19%
HFRI FVI: 16
%
 

ivp sen start 2300925.png

SEDAN START

2009-01-01  -  2023-09-25

Value Portfolio: 563%
HFRI FVI: 317%

 

Totalavkastning i procent

* Årlig avkastning från 2012

Vi erbjuder bara Investerum Value Portfolio till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Value Portfolio kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder. Observera att avkastningen ovan är brutto.

Största innehav %

Största branscher

Innehav Investerum Value Portfolio

Alphabet Inc C; 7,2%

American Express; 21,6%

Alphabet Inc A; 20,1%

Novo Nordisk B; 8,6%

McDonalds Corp; 12,7%

Citi Group;

5,2%

Sv. Handelsbanken A; 4,7%

Alibaba Group Holding; 5,5%

Kone Yo;

2,6%

Colgate Palmolive; 4,1%

Branschfördelning Investerum Value Portfolio

Industrial; 2,3%

Consumer staples; 3,7%

Health care; 7,4%

Bank; 8,6%

Food Beverag. Tobaco; 11,0%

Finance; 18,7%

Food staples; 6,7%

IT; 24,1%

Uppdaterat 22-08-09

Rapporter

Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.

bottom of page