top of page

Investerum Value Portfolio

 

Aktiv förvaltning i världsklass

Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag. 

 

ivp ytd 240226.png

I ÅR

 

Investerum Value Portfolio: 11%
HFRI FVI:
 2%
 

ivp sen start 240226.png

Value Portfolio

HFR Fundamental Value Index

SEDAN START

2009-01-01  -  2024-02-26

Value Portfolio: 643%
HFRI FVI: 309%

 

Totalavkastning i procent

* Årlig avkastning från 2012

Vi erbjuder bara Investerum Value Portfolio till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Value Portfolio kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder. Observera att avkastningen ovan är brutto.

Största innehav %

Innehav Investerum Value Portfolio

Alphabet Inc C

American Express

Alphabet Inc A

Novo Nordisk

McDonalds Corp

Sv. Handelsbanken

LVMH

Citi Group

Kone Yo

Colgate Palmolive

Största branscher

Industrial; 2,3%

Consumer staples; 3,7%

Food staples; 6,7%

Health care; 7,4%

Bank; 8,6%

Food Beverag. Tobaco; 11,0%

Finance; 18,7%

IT; 24,1%

Rapporter

Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.

bottom of page