Investerum Value Portfolio

 

Aktiv förvaltning i världsklass

Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag. 

 

bmp ytd 20220808.png

I ÅR

 

2021-12-31 - 2022-08-08

Value Portfolio: -1%
 

bmp sen start 20220808.png

SEDAN START

2008-12-31  -  2022-08-08

Value Portfolio: 468%
 

Vi erbjuder bara Investerum Value Portfolio till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Value Portfolio kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder.

Största innehav %

Största branscher

branscher-ipv.png

Uppdaterat 22-08-09

innehav-ivp.png