top of page

Investerum Value Portfolio

 

Aktiv förvaltning i världsklass

Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag. 

 

ivp sen start 240617.png

I ÅR

 

Investerum Value Portfolio: 21%
HFRI FVI:
 9%
 

ivp sen start 240617.png

SEDAN START

2009-01-01  -  2024-06-17

Value Portfolio: 713%
HFRI FVI: 338%

 

Value Portfolio

HFR Fundamental Value Index

Totalavkastning i procent

* Årlig avkastning från 2012

Vi erbjuder bara Investerum Value Portfolio till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Value Portfolio kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder. Observera att avkastningen ovan är brutto.

Värdepappersfördelning

Innehav Investerum Value Portfolio

Alphabet Inc C 6%

American Express 23%

Alphabet Inc A 18%

Novo Nordisk 16%

McDonalds Corp 11%

Sv. Handelsbanken 5%

LVMH 4%

Citi Group 4%

Colgate Palmolive 4%

Största branscher

Industrial; 2,3%

Consumer staples; 3,7%

Food staples; 6,7%

Health care; 7,4%

Bank; 8,6%

Food Beverag. Tobaco; 11,0%

Finance; 18,7%

IT; 24,1%

Tillgångsfördelning

Aktier: 95%

Likvida medel: 5%

Kone Yo 2%

För dagsaktuella uppgifter, kontakta din rådgivare

Rapporter

Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.

bottom of page