top of page
Investerum Tailored

Den här tjänsten passar dig som har specifika krav och önskemål kring dina investeringar. Du kanske till exempel vill lägga till eller välja bort värdepapper från en viss bransch eller geografisk marknad? Investerum Tailored utgår från Investerum Value Portfolio, men är kopplad till en tjänst där portföljens struktur skräddarsys efter dina förutsättningar, mål och behov. 

 

Precis som Investerum Value Portfolio är Investerum Tailored främst inriktad på väletablerade och marknadsledande bolag. Tillgångarna i portföljen kan vara aktier, fonder, optioner eller andra finansiella instrument. Som investerare bör du ha en långsiktig placeringshorisont och vara beredd på att avsätta större belopp i ditt sparande, engångsbelopp från cirka två miljoner kronor och uppåt eller stora löpande insättningar.

Fondförvaltare Roland Dahlman
bottom of page