top of page
  • Skribentens bildInvesterum

Vanliga frågor och svar angående kundkännedom

Uppdaterat: 30 okt. 2023

Vad är syftet med kundkännedomsfrågorna?

Syftet är att uppfylla kraven i penningtvättslagen (2017:639), som kräver att Investerum inhämtar information om sina kunder innan affärsrelationer påbörjas samt löpande under affärsrelationen.


Vad är det för typ av information ni samlar in?


Vi samlar in information om bland annat verklig huvudman, information om person i politiskt utsatt ställning samt affärsförbindelsen syfte och art.


Mer information finns på Finansinspektionens hemsida: https://www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/process/kundkannedom/


Måste jag uppdatera min kundinformation även om inget har ändrats?


Ja, Investerum är skyldig att begära uppdaterad information även om din situation inte har förändrats. Det är på grund av att vi är skyldiga att löpande säkerställa aktuell kundkännedom.


Är jag tvungen att svara på kundkännedomsfrågorna?


Ja, det krävs för att fullt ut kunna använda Investerums tjänster.


Vad innebär penningtvättslagen?


Lagen syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen förhindrar att vi och andra finansiella institut används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Den infördes 2009 och uppdaterades 2017. Mer om bakgrunden till lagen finns på Bankföreningens hemsida.Är den information jag lämnar konfidentiell?


Ja, all information du lämnar omfattas av sekretess och lagras säkert.


Vad innebär "Person i politisk utsatt ställning (PEP)"?


Det avser personer med viktiga offentliga funktioner, såsom anställda på statliga myndigheter eller politiskt aktiva personer. Familjemedlemmar till en sådan person räknas också in.


Hur svarar jag på kundkännedomsfrågorna eller uppdaterar mitt svar?


Vi kontaktar dig via mejl med instruktioner om hur du går tillväga när det är dags att uppdatera din information.


Vad menas med "verklig huvudman"?


Det är den fysiska personen som äger, kontrollerar eller handlar för en juridisk person. Det finns flera kriterier, inklusive ägarskap av mer än 25% av rösterna eller rätten att utse styrelseledamöter.


Varför behöver Investerum information om mig som företagskund eller privatkund?


Enligt penningtvättslagen (2017:639), måste Investerum inhämta information om sina kunder och deras finansiella transaktioner.

34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page