Basic modellportfölj

Investerum Basic är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag. 

 

Vi erbjuder bara Investerum Basic till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Basic kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller dock ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder, till skillnad från några av de jämförelseindex vi använder som kan innehålla ett stort antal aktier i en viss region (S&P 500), eller enbart likvida medel (KFX).

Ladda ned Teamviwer

Dislcaimer: Investerum Basic Modellportfölj kan innehålla både likvida medel och aktier och sammansättningen kan variera. Avkastning och risk i modellportföljen påverkas genom individuella val som t.ex. om man sparar löpande eller investerat genom en engångsinsättning, valutakurser, vid vilken tid man inleder sparandet och hur långsiktig man är. Av dessa skäl kan avkastningen vara lägre eller högre än ovanstående uppgifter för en enskild kund. Kontakta din rådgivare för ett exakt värdebesked för ditt sparande.