top of page

Testa Investerums sparkalkylator för att se din framtida avkastning

Så har vi räknat

​Beräkningen är framtagen för att illustrera hur ett regelbundet månadssparande kan få ditt kapital att växa över tid. Resultatet från kalkylatorn utgör inte ett råd, rekommendation eller utfästelse. Kalkylators beräkning är en förenkling av verkligheten som enbart tar hänsyn till ett begränsat antal parametrar (startbelopp, månatligt sparbelopp, spartid i år och förväntad avkastning per år). Det går inte att säga i förväg hur stor avkastningen blir i verkligheten utan avkastningen i beräkningen är endast ett antagande. Sparande påverkas av bland annat skatteeffekter, inflation, avgifter och valutakurser, vilket vi inte har tagit hänsyn till i beräkningen. Beräkningen baseras inte på någon specifik sparform. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga beräkningar som kan uppkomma.

bottom of page