top of page
NY Investerum 2022 foto Jenny Frejing 7.jpg
Nyckeln till mer framgångsrika investeringar

Alla vet att man bör investera för framtiden. Men var? Och hur? Hur mycket är tillräckligt? Går det att kombinera trygghet med hög tillväxt? Hur lång tid behöver man ha på sig?

Det är just den här sortens frågor du vänder dig till oss med. Vi hjälper dig med både rådgivning och aktiv förvaltning av dina tillgångar.

Merparten av våra kunder är företagare i ägarledda bolag. Med tiden har vi blivit experter på deras specifika förutsättningar, behov och utmaningar. Den andra stora gruppen kunder är privatpersoner som vill mer med sina liv. De har helt enkelt mål som de önskar vår hjälp med att förverkliga.
 

Hur kan vi hjälpa dig?

Value investing är motsatsen till spekulation

Den förvaltningsmetod vi använder oss av heter value investing. Det är den enda metod för kapitalförvaltning som vi överhuvudtaget rekommenderar till våra kunder.

Value investing innebär att välja ut och investera långsiktigt i kvalitetsföretag som successivt stiger i värde och därmed ger sina ägare en hög avkastning. Låter det som en självklarhet? Det tycker vi också. Många anser också value investing vara den strategi som har gett högst avkastning historiskt. Konsten ligger i att välja rätt företag och sedan ha tillräcklig disciplin för att sitta still i båten.

Du är säkert bekant med ordet spekulation? Det handlar om att utnyttja tillfälliga svängningar på aktiemarknaden i syfte att erhålla avkastning på kort sikt. Spekulation kan vara spännande och ge stora vinster (om du har ordentlig tur). Men det är ett högst riskabelt sätt för att bygga en förmögenhet. Vi anser inte att dina mål i livet skall äventyras av snabba beslut och osäkra gissningar. Därför förespråkar vi en bättre lösning. Value investing är raka motsatsen till spekulation.

Vill du veta mer om value investing och dess fördelar? 
 

Prenumerera på Value Investing-breven

Tack för ditt meddelande!

Boka in ditt livs kanske allra viktigaste möte redan idag

Tack! Vi återkommer till dig!

Vi tror på att ha nära kontakt med våra kunder och ses gärna på personliga möten. Du väljer själv om du föredrar att ses fysiskt eller virtuellt - vi är lika bekväma med båda.

 

Vilka är dina drivkrafter och vilken framtid önskar du skapa? Tillsammans går vi igenom din ekonomiska situation, ditt intresse för sparande, din syn på risk och, framför allt, dina mål i livet. Ju bättre vi förstår dig, desto lättare blir det för oss att hjälpa dig till en bra avkastning på ditt sparande.

Du kan få vår hjälp inom bland andra följande områden:

  • kapitalförvaltning

  • värdepappersförvar

  • pensionssparande.

Skicka oss ett meddelande via formuläret här intill så kontaktar vi dig så fort vi bara kan!

FOND

Investerum Basic Value

Den flexibla fonden som kan investera över hela världen i både aktier och obligationer. Andelen aktier kan variera mellan 0 och 100 procent.


Fonden passar dig som vill ha ett sparande i en aktivt förvaltad fond där fundamental bolagsanalys styr de bedömningar som görs. Du kan spara antingen via regelbundet månadssparande eller genom att du går in med ett engångsbelopp – eller en kombination av dessa. Fonden är vår mest populära för pensionssparare.


Ladda ned Faktablad och Informationsbroschyr.

PORTFÖLJ

Investerum Basic

Investerum Basic är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag. 

 

Vi erbjuder bara Investerum Basic till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig och vara beredd på att avsätta större belopp i ditt sparande, engångsbelopp från cirka två miljoner kronor och uppåt eller stora löpande insättningar.

 

Investerum Basic kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder.

Aktuell avkastning

Avkastning jämfört med HFRI (PDF)

FOND

Investerum Global Value

Investerum Global Value ger tillgång till en aktiv fondförvaltning genom de främsta fondförvaltarna. En stor fördel med denna fond-i-fond-lösning är att omplaceringar inom fonden ej utlöser reavinstbeskattning.
 
Denna fond investerar i andelar i kollektiva investeringar för att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Den är inte bunden till något geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Den har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad som har de bästa förutsättningarna för tillfället

Ladda ned Faktablad (svenska), faktablad (engelska) och Prospektus.

PORTFÖLJ

Investerum Tailored

Den här tjänsten passar dig som har specifika krav och önskemål kring dina investeringar. Du kanske till exempel vill lägga till eller välja bort värdepapper från en viss bransch eller geografisk marknad? Investerum Tailored utgår från Investerum Basic, men är kopplad till en tjänst där portföljens struktur skräddarsys efter dina förutsättningar, mål och behov. 

 

Precis som Investerum Basic är Investerum Tailored främst inriktad på väletablerade och marknadsledande bolag. Tillgångarna i portföljen kan vara aktier, fonder, optioner eller andra finansiella instrument. Som investerare bör du ha en långsiktig placeringshorisont och vara beredd på att avsätta större belopp i ditt sparande, engångsbelopp från cirka två miljoner kronor och uppåt eller stora löpande insättningar.

DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

Navigator

Navigator är en förvaltningstjänst för kunder i Zurich Financial Services. Investerum övervakar sparandet och väljer de fonder som vi anser har bäst förutsättning för värdetillväxt utifrån ett långsiktigt Value Investing perspektiv. Grundtanken är att förenkla våra kunders vardag. Omsättningshastigheten, eller antalet affärer är inte det primära i vår förvaltning utan vi fokuserar uteslutande på att äga rätt instrument till rätt pris. Framtiden har, ur ett historiskt perspektiv, visat sig vara mycket svår att förutse. Samtidigt har världsläget börjat förändras oftare och fortare än någonsin förr. Navigator är en tjänst med målsättningen att det sparade kapitalet hela tiden skall vara investerat i de fonder som Investerum anser vara bäst för stunden.

 

Saknas tiden? Saknas kunskapen? Saknas engagemanget? Navigator passar dig som i ditt långsiktiga löpande sparande vill ha någon som vakar över dina placeringar. Din tid är otroligt värdefull - ta vara på den.

VÄRDEPAPPERSFÖRVAR

Pensionsförsäkring

Inom ramen för en pensionsförsäkring kan du spara i aktier och olika värdepapper utan att begränsas av kapitalbeskattning. Detta sparande lämpar sig bland annat för flytt av ett befintligt pensionskapital, för pensionsavsättningar och för dig som har höga löpande pensionspremier. 

 

En pensionsförsäkring är en fri sparform, där du kan göra egna val utifrån din beskattningssituation och själv utse förmånstagare. Du som försäkringstagare ansvarar själv för hur kapitalet ska placeras samt investeringens risknivå.

VÄRDEPAPPERSFÖRVAR

Depå

Företagare eller privatperson – öppna en egen depå hos oss och samla dina placeringar på ett ställe. En stor fördel med detta värdepappersförvar är att du får god överblick över dina placeringar.

 

Värdepappersdepån ger dig tillgång till vårt breda utbud, det vill säga till Investerum Basic, Investerum Tailored och våra fonder. Ditt konto omfattas av både investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin. Skatt betalar du först när du säljer dina värdepapper och den beräknas då utifrån den värdeförändring ditt kapital har genomgått. 

VÄRDEPAPPERSFÖRVAR

Investeringssparkonto

Vill du spara i aktier eller fonder och slippa krånglig administration? Då kan ett investeringssparkonto vara valet för dig. Skatten på ditt kapital beräknas enligt en schablon, så du behöver inte redovisa varje vinst, förlust och försäljning i deklarationen. Du betalar heller inte skatt på ränta, utdelning eller annan avkastning.

 

Andra fördelar: Likvida medel på investeringssparkontot omfattas av både investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin. Dessutom blir ditt kapital inte inlåst utan är tillgängligt inom 3–5 bankdagar.

 

VÄRDEPAPPERSFÖRVAR

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring ger både företag och privatpersoner möjlighet att spara i aktier och andra värdepapper utan kapitalvinstbeskattning. Ditt sparande beskattas endast med en årlig avkastningsskatt på innehavet. Att deklarera en kapitalförsäkring är enkelt och omfattar bara det underliggande värdet på försäkringen, inte dina köp och försäljningar.

En kapitalförsäkring är en fri sparform där du kan göra egna val utifrån din beskattningssituation och själv utse förmånstagare. Du som försäkringstagare ansvarar själv för hur kapitalet ska placeras samt investeringens risknivå.

KONSUMENTUPPLYSNING

Riskinformation

Följande information gäller för samtliga av Investerums tjänster:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Investerums riskbarometer används vid rådgivning för att komma fram till vilken risk du som kund kan bära. Den illustrerar även hur risken förändras beroende på hur länge du som kund innehar investeringen. 

Verkar det komplext?
Vi hjälper dig!

bottom of page